Info@mdgroup.ba
+387 33 222 172
Grupacija

Snaga uspješnih!

Obezbjeđujemo svojim članicama vrhunske usluge u računovodstu, pravnim poslovima, marketingu i poslovnom savjetovanju kako bi postigle efikasnost, kontinuran rast te kako bi održavale optimizaciju poslovnih procesa.

Nova Vita

Tel:033/696-603 Fax:033/696-607
info@pakcentar.ba
www.pakcentar.ba

Mlinar BH

Tel.:033/408-860 Fax.:033/210-167
info@mlinarbh.com
www.mdgroup.ba

Demus d.o.o.

Tel.:033/407-400 Fax.:033/210-167
info@demus.ba
www.demus.ba

Kapitals

Tel.:033/222-172 Fax.:033/210-167
info@kapitals.ba
www.kapitals.ba

Nova Capital

Tel.:033/222-172 Fax.:033/210-167
novacapital@bih.net.ba
www.mdgroup.ba

Bosna Inspekt

Tel.:033/223-245 Fax.:033/210-167
bosnains@bih.net.ba
www.bosnainspekt.com